Döküman No
ZF.TL.0060
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan
  1. Cihazın fişini takınız.
  2. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.
  3. Örneğinizi yerleştiriniz.
  4. Hız ve zaman ayarlarını yaparak cihazı çalıştırınız.
  5. İşlem bittikten sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.