Doküman No
ZF.TL.0060
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.
  3. Örneğinizi yerleştiriniz.
  4. Hız ve zaman ayarlarını yaparak cihazı çalıştırınız.
  5. İşlem bittikten sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve fişini çekiniz.