Doküman No
ZF.TL.0014
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Fiş prize takılır.

  2. İçine malzeme dondurulması istenen malzemeler etiketlenerek ve düzenli şekilde yerleştirilir.

  3. Ardından kapı kapatılır.

  4. Cihaz kapısının uzun süre açık durumda kalmamasına dikkat edilmelidir.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.