Döküman No
ZF.TL.0014
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Buzdolabı cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2.KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

3.TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  1. Fiş prize takılır.
  2. İçine malzeme dondurulması istenen malzemeler etiketlenerek ve düzenli şekilde yerleştirilir.
  3. Ardından kapı kapatılır.
  4. Cihaz kapısının uzun süre açık durumda kalmamasına dikkat edilmelidir.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.