Döküman No
ZF.TL.0044
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan mikrosantrifüj cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan mikrosantrifüj cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

 1. Cihazin fişi prize takılır.

 

 1. Cihazın arkasında yer alan açma/kapama düğmesi ile cihaz açılır.

 

 1. Kapak açma tuşu ile cihazın kapağı açılır.

 

 1. Örnek yerleştirmek/çıkarmak için cihazın kapağının altındaki demir kapak çevirilerek kaldırılır.

 

 1. Örnek yerleştirildikten sonra cihazın kapağının altındaki demir kapak çevirilerek sıkıca kapatılır.

 

 1. Örnek yerleştirilirken cihazın dengede olmasına dikkat edilir. Aksi taktirde uğultu yapar.

 

 1. Cihazın ön yüzünde yer alan tuşlardan devir ve süre ayarı yapılır.

 

 1. Cihazı çalıştırmak için start tuşuna basılır.

 

 1. Cihazı durdurmak için stop tuşuna basılır.

 

 1. Cihaz durduğunda ‘tık’ sesi gelir. Kapak açma tuşu ile cihazın kapağı açılır.

 

 1. Cihazın kullanımı sona erdiğinde temiz olacak şekilde bırakılır.

 

 1. Uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişi prizden çekilir.