Döküman No
ZF.TL.0036
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Ziraat Fakültesi’ndeki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.

 

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken klimaların bakımını kapsar.

 

3. TANIMLAR

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

 

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Fakülte Sekreteri ve Fakülte Dekanı sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Ana bilgisayar ve laboratuvarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Periyodik bakımı yapılacak klimalar kalite sorumluları tarafından Fakülte Sekreterine bildirilir ve “Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi”nde gösterilir.

Klima bakım elemanları yılda bir defa (Ocak ayı içerisinde) periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır. Bu analiz ilgili Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi üzerinden yapılır. Yapılan analizde tespit edilen sürekli problemler için ihtiyaç duyulduğunda düzeltici ve önleyici faaliyet açılır.

5.2. Bakımın Yapılması

5.2.1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

5.2.2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

5.2.3. İç ünitede bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

5.2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5.2.5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

5.2.6. Su gideri kontrolü yapılır.

5.2.7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  • Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi