Doküman No
ZF.TL.0053
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

 1. Cihazın fişi prize takılır.

 2. Cihazın arkasında yer alan açma/kapama düğmesinden açılır.

 3. Cihazın kapağı, üst kısımdaki butonun sol tarafa gevşetilmesi ile açılır. 

 4. Hazırlanan reaksiyon cihaza yerleştirildikten sonra kapak kapatılır ve üst kısımdaki buton sağa doğru sıkıştırılır, RUN’abasılır.

 5. Kullanılacak program kayıtlı değilse Program Wizard seçeneğine basılarak reaksiyon koşulları oluşturulur. RUN’a basılarak döngü başlatılır.

 6. Cihaz kapatılırken cihazın arkasında yer alan açma/kapama düğmesinden kapatılır.

 7. Cihaz Gradient PCR özelliğine sahiptir. Gradient aralığı 30 °C ~ 99,9 °C’dir.

 8. Cihazın çalışılması tavsiye edilen sıcaklık aralığı 15 °C ~ 30 °C’dir.

 9. Cihazın çalışılması tavsiye edilen nem düzeyi 20 % ~ 80 %’dir.

 10. Güç tüketimi  100-240 VAC, 50/60 Hz, 600 W’dır.

 11. Cihazın örnek kuyucuklarının kirlenmesi halinde %95’lik etanol ile temizlenmelidir.