Doküman No
ZF.TL.0024
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

2.Uygulama

 1. Cihazda taşıyıcı gaz olarak He tüpü ana tüp vanasından 1-2 tur çevrilerek açılır.
 2. Manometrede gözlenen basınç 5-6 bar olmalıdır.
 3. Cihaz; öncelikle MS’ in (arka sol köşeden) sonrasında GC’nin (ön sağ alt köşe) POWER düğmelerine basılarak açılır.
 4. GC LCD monitöründe sistem kontrolerinin yapılması için 4-5 sn beklenir.
 5.  Bilgisayarda masaüstünde yer alan GCMS REAL TIME ANALYSIS ikonu iki kez tıklanır. Çıkan ekranda OK düğmesine basılır.
 6. Analize geçmeden önce cihazın hazır hale gelmesi ve metot oluşturulması gerekir.
 7. Cihazın hazır hale gelmesi için ilk yapılacak işlem sistemin vakum tutmasını sağlamaktır. Bu amaçla ASISTANT BAR da yer alan VACUUM CONTROL ikonu seçilir.
 8. Çıkan ekranda AUTO STARTUP düğmesine basılır.
 9. Sırasıyla GC SYSTEM, FLOW, ROTARY PUMP, TURBO MOLECULAR PUMP ve ION SOURCE HEATER ON olarak vakum oluşturma işlemi tamamlanır.
 10. Uygun vakum değerine ulaşınca, MS detektörünün analiz esnasındaki özelliklerinin(detektör voltajı, lens voltajları, RF değerleri…) optimize edilmesi sağlayan TUNING işlemi yapılmalıdır.
 11. Ardından analiz metodu oluşturulmalıdır. Metot kromatogram ve kütle spekturumlarının altında yer alan ve cihazın her bir parçasını ifade eden SAMPLER, GC ve MS pencereleri kullanılarak oluşturulur.
 12. Metot oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra FILE sekmesinden SAVE METHOD FILE as seçilerek metot istenilen klasöre, istenilen adla kaydedilir.
 13. Toolbar’da yer alan ACQUISITION à DOWNLAND INTIAL PARAMETERS seçilerek software ekranında açılan metot parametrelerinin cihaza yüklenmesi sağlanmış olur. GC ve MS READY ise analize geçilir.
 14. Sonra tekli yada çoklu enjeksiyon yapılır,
 15. Data bilgileri girildikten sonra TAMAM(OK) düğmesine basılır,
 16. START butonu ile aktif olması beklenir. 
 17. START düğmesine basılarak analiz başlatılır.
 18. Cihazı kapatmak için; VACUUM CONTROL à AUTO SHUTDOWN seçilir.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.