Döküman No
ZF.TL.0029
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan homojenizatörün kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM  

Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan homojenizatörün makinesinin kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Hız ayarı yapılır.
  3. I/0 düğmesine basılarak çalıştırılır.
  4. İşlem bitince aynı düğme ile kapatılır.
  5. Uç yerinden sökülerek temizlenir ve tekrar yerine takılır.