Doküman No
ZF.TL.0029
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.

  2. Hız ayarı yapılır.

  3. I/0 düğmesine basılarak çalıştırılır.

  4. İşlem bitince aynı düğme ile kapatılır.

  5. Uç yerinden sökülerek temizlenir ve tekrar yerine takılır.