Doküman No
ZF.TL.0040
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. Cihazın elektrik fişini uygun bir pirize takınız.
 2. Cihazın üst kapağını açarak numuneleri (en fazla 4 kg) tepsiye yerleştiriniz (tepsili kurutma yapılacaksa).
 3. Cihazın kabinini yerleştiriniz, üstteki valfi kapatınız ve “power” düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
 4. Sıcaklık -101°C’ye düşünceye kadar bekledikten sonra cihazın yanında bulunan vakum pompasını çalıştırınız.
 5. Cihazın vakum oluşturduğunu kontrol ediniz; problem varsa kapak ve valfleri kontrol ediniz.
 6. Kurutma işlemi tamamlanınca vakum pompasını kapatınız.
 7.  Cihazın ön tarafındaki valfi yavaşça açarak cihazı atmosferik basınca getiriniz.
 8. Kapağı açarak veya balonu çıkararak örneğinizi alınız.
 9. Cihazı “OFF” konumuna getirdikten sonra fişi çıkarınız.
 10. Cihaz içerisindeki buz eridikten sonra (1-2 saat) tahliye hortumunun ucundaki tapayı açarak suyu boşaltınız.
 11. Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.
 12. Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.