Doküman No
ZF.TL.0047
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.

  2. Cihazın çalıştığına dair sesler kontrol edilir.

  3. Buzdolabı kısmındaki lamba dolap kapağı açıldığında yanar.

  4. Dolap kapağı uzun süre açık bırakılmamalıdır.

  5. Buzdolabının sıcaklığı -2/8 °C’ye ayarlanabilir.

  6. Hacmi 946 lt’dir.

  7. Cihazın kullanımından sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

  8. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise prizden fişi çekilmelidir.

 

2.1.Dikkat edilmesi gerekenler

Buzdolabının bulunduğu ortamda soğutmayı sağlayarak yeteri kadar hava değişiminin olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu şartlara uyum sağlanmadığı takdirde ürünlerin çalışma performasında çok ciddi bir düşüş olacaktır, kompresörün erken yıpranmasına ve normalden çok daha fazla enerji kaybına sebebiyet verecektir.