Doküman No
ZF.TL.0038
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz kullanılacağı zaman on/off düğmesine basılır.
  2. Her açılışta kalibrasyon yapılır.
  3. Ölçüm almak üzere örnek yerleştirilir
  4. Çalışma bittikten sonra cihaz temizlenir
  5. On/Off düğmesine basılarak cihaz kapatılır

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.