Döküman No
ZF.TL.0030
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan Hot Plate isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.       

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar çalışanları sorumludur.

 

5. UYGULAMA

 

 

  1. Cihazı On/off düğmesine basarak açınız.

 

  1. Press to set düğmesinin basılı tutarak dijital göstergenin sağındaki düğmeyi çevirmek suretiyle °C cinsinden istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız.

 

  1. Dijital gösterge anlık sıcaklık değerini göstermektedir.

 

  1. Ayarlanan sıcaklık değerini görmek için press to set düğmesini basıp bırakınız.

 

  1. Tavlamak istediğiniz numuneyi cımbız ile ısıtıcı tablanın üzerine koyunuz. Tavlama süresini saat tutarak bekleyiniz. Süre dolduğunda cımbız ile numuneyi ısıtıcı tabla üzerinden alınız.

 

  1. Numune tabla üzerine konurken, numune yüzeyinden buharlaşan çözücüler sebebiyle, numune ile ısıtıcı tabla arasında hava yastığı oluşabilir, böylece numune tabla dışına kendiliğinden kayabilir. Böyle bir durumda cımbız ile önünü kesiniz. Dikkat elinizle değil! Sıcak yüzey, yanık tehlikesi vardır.

 

  1. Isıtıcı tabla ile çalışırken tablaya hiçbir yerinizle dokunmayınız. Parlayıcı, yanıcı sıvıları tabla yüzeyinden uzak tutunuz. Fotorezistin doğrudan tabla üzerine damlamamasına dikkat ediniz.

 

  1. Isıtıcı tabla ile çalışırken ve tabla yüzeyini temizlerken ısıtıcı tabla yüzeyinde çizik oluşturacak hareketler yapmayınız.

 

  1. İşiniz bitince, laboratuvardan çıkmadan önce ısıtıcı tablayı on/off düğmesine basarak kapatınız.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.