Doküman No
ZF.TL.0043
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.

  2. Hazırlanacak çözelti fırının içine konur.

  3. Cihazın sıcaklık ve süre ayarı yapılır.

  4. Cihazın kapağı kapatılır ve cihaz çalışmaya başlar.

  5. Cihaz ayarlanan sürenin sonunda kendiliğinden durur.

  6. Çözelti fırının içinden alınır. Fırının kapağı kapatılır.

  7. Kullanım sonrasında cihaz temiz olacak şekilde bırakılır.

  8. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekilir.