Döküman No
ZF.TL.0072
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan vorteks cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan vorteks cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın fişi prize takılır.

 

  1. Power tuşu ile cihaz açılır. Cihazın çalıştığına dair sarı lamba yanar.

 

  1. Cihazın devri ayarlandıktan sonra start/stop tuşu ile çalıştırılır.

 

  1. Cihazda yapılan çalışma sona erdiğinde cihaz start/stop tuşu ile durdurulur.

 

  1. Cihaz power tuşundan kapatılır.

 

  1. Çalışma bittikten sonra cihaz temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

 

  1. Uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişi prizden çekilir.