Doküman No
ZF.TL.0005
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Önce cihaz gün ışığına yönlendirilir.

  2. Cihazın aynasını sağa sola çevirerek okülerden bakan göze ışığın en fazla gelmesi sağlanmalıdır.

  3. Prizmaların temiz olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için cihazın orta kısmındaki kilitleme düğmesi açılır ve prizmalar birbirinden ayrılıp, temizlenip tekrar eski hâline getirilir.

  4. Termometresi yerine takılır. Sabit bir sıcaklık elde etmek için prizmaların etrafında sıcaklığı sabit olan su dolaştırılır

  5.  Sonra alttaki prizmaya birkaç damla saf su damlatılır.

  6. Alttaki prizmaya su damlatılınca üsteki prizma özel düğmesi ile suyu sıçratmayacak şekilde yavaşça kapatılır ve kalibrasyonu yapılır.

  7. Örnek çözeltiden birkaç damla pipet ile refraktometrenin prizmasına damlatılır ve hemen üstteki prizma yavaşça kapatılır.

  8. Okülerden bakılarak netleştirme, aydınlık ve karanlık safhalar arası çakışma işlemi sonrası okuma yapılır.