Doküman No
ZF.TL.0071
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz ve vakum pompası fişlerini prize takınız.

2. Cihaz ve vakum pompasını “AÇMA/KAPAMA” düğmesini kullanarak açınız.

3. Cihazda çalışılacak programı “PROGNO”tuşu ile ayarlayınız.

4. Cihazda çalışılacak basamağı “STEPNO”tuşu ile ayarlayınız.

5. “TIME SET’ butonuna basılarak cihaz çalıştırıldıktan sonraki bekleme süresini kontrol panelindeki oklar yardımıyla seçiniz.

6. “STOP” butonuna basılarak süre ayarlanır.

7. “TEMP SET” butonuna basılarak cihazın sıcaklığını kontrol panelindeki oklar yardımıyla seçiniz.

8.“STOP” butonuna basılarak sıcaklık ayarlanır.

9. “ALARM SET” butonuna basılarak cihazın alarm vermesinin istendiği sıcaklık değişimini kontrol panelindeki oklar yardımıyla seçiniz.

10. “STOP” butonuna basılarak alarm sıcaklığı ayarlanır.

11. Vakum oluştuktan sonra vanayı kapatınız. Vakum basıncını kontrol panelindeki göstergeden kontrol ediniz

12. İşlemi başlatmak için; SET MODE kullanmak için “START-1” butonuna, TEMP MODE kullanmak için “START-2” butonuna basınız.

13. İşlem sona erdiğinde vakumu vana yardımıyla boşaltınız.

14. Cihaz ve vakum pompasını “AÇMA/KAPAMA” düğmesini kullanarak kapatınız.

15. Cihaz ve vakum pompası fişlerini prizdençıkarınız.

16. Cihazı ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.