Doküman No
ZF.TL.0008
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı  çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini ağlayınız.
  2. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.
  3. «Cal» tuşuna basarak kalibrasyon yapınız.
  4. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.
  5. T/0 tuşuna basarak kabın darasını alınız.
  6. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz.
  7. İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.
  8. Cihazı On/Off düğmesinden kapatınız.
  9. Terazinin içini temizleyiniz.