Döküman No
ZF.TL.0055
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan pH metre kullanımına yönelik işleri belirtmektedir.

 

KAPSAM

 Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan pH metrenin kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

 1. Cihazın probu ve etrafı temizlenir.
 2. Cihazın bağlantıları kontrol edilir.
 3. Güç düğmesi açılır.

Kalibrasyon gerekli değil ise;

 1. Elektrot, çözeltinin içerisine daldırılır, ekrandaki pH değerini okunur
 2. Çalışma bittikten sonra elektrodun ucu destile su ile temizlenir ve kurulanır.
 3. Prob elektrolit çözeltisi (KCl) içerisine daldırılır.
 4. Cihaz kapatılır.

Kalibrasyon işlemi;

 1. On/Off düğmesine basarak cihaz çalıştırılır.
 2. Tampon çözeltisi hazırlanır.
 3. Cal tuşuna basılır.
 4. Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır.
 5. Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır.
 6. Ekranda Ct 3 göründüğünde pH 10 tamponuna probu daldırılır ve Run enter tuşuna basılır
 7. mV tuşuna basarak ölçüm moduna geçilir