Doküman No
ZF.TL.0065
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.
  3. “Open” düğmesine basarak numunenin yerleştirileceği bölmeye örneğinizi yerleştirip iterek bölmeyi kapatınız.
  4. Gerekli ayarlamaları ekran üzerinden, tuşlarla yaparak cihazı çalıştırınız.
  5. Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.
  6. Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız ve  fişini çekiniz.