Doküman No
ZF.TL.0016
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
  2. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.
  3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.
  4.  “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.
  5. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.
  6. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.
  7. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.