Döküman No
ZF.TL.0016
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Çoklu Vorteks cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

  1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.

           

  1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

  1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

  1. UYGULAMA

 

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. Cihazın ön kısmında bulunan “Power” butonuna basarak cihazı açınız.

5.3. Hız düğmesinden hız ayarlaması yapınız.

 5.4. “Mode” butonundan manuel ya da otomatik seçeneğini belirleyiniz. Seçtiğiniz mode “run” veya touch” butonlarının yanındaki lambaların yanmasıyla belirtilecektir.

5.5. Numunenin dışarı taşmamasına dikkat edilerek, yeterli karışmayı sağlayacak süre boyunca vortekslenir.

 5.6. İşlem bitince hız düğmesini başlangıç durumuna getiriniz.

5.7. Cihazı “Power” butonuna basarak kapatınız.

 

  1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.