Doküman No
ZF.TL.0032
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

2.Uygulama 

  1. Cihazı arkadan, ekranı yandan on/off tuşuna  basarak açınız
  2. Ekrandan programı açınız
  3. Program ayarlarını yapınız ve jeli/membranı cihazın kapağını açıp tablaya yerleştiriniz
  4. Görüntüleme tipini seçip tray ayarını yapınız
  5. "Auto exposure" veya "manuel exposure" ayarını seçiniz
  6. "Capture" tuşuna basarak görüntüyü alınız
  7. Jeli/Membranı çıkarıp tablayı temizleyiniz ve ekranı ve cihazı kapatınız