Doküman No
ZF.TL.0057
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz kullanılacağı zaman on/off düğmesine basılır.
  2. Ölçüm almak üzere örnek yerleştirilir
  3. Renk ölçümü yapılır
  4. Çalışma bittikten sonra cihaz temizlenir
  5. On/Off düğmesine basılarak cihaz kapatılır

 

2.1.İlgil Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.