Doküman No
ZF.TL.0050
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından Laboratuvar Sorumlusu ve Laboratuvar çalışanları sorumludur..

 

2. Uygulama

  1.  

1.Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla % 2’lik Gluteraldehit solusyonunda 15 dk. Süre ile bekletilir

2.Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır.

3.Malzemeler Otoklav’a konulur 106 kPa basınç ve 121 oC’de

a. Açık malzeme 20 dk.

b. Sarılı malzeme 30 dk. süreyle sterilize edilir.

  1.  

4.Otoklav kapatılır aletler kendiliğinden soğumaya bırakılır.

5.Sarılı malzeme 1 haftaya kadar kullanılabilir, açık malzeme sıkı kapaklı steril kapta depolanmalı veya anında kullanılmalıdır

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.