Doküman No
ZF.TL.0048
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın on/off düğmesine basılarak açılır.
  2. İlgili program çağrılır.
  3. DNA miktar ölçümü yapılır.
  4. Ölçümler yapıldıktan sonra cihaz kapatılır.

 

2.1.İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.