Döküman No
ZF.TL.0048
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan Nanodrop Cihazı isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2.KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

3.TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  • Cihazın on/off düğmesine basılarak açılır.
  • İlgili program çağrılır.
  • DNA miktar ölçümü yapılır.
  • Ölçümler yapıldıktan sonra cihaz kapatılır.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.