Doküman No
ZF.TL.0059
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi takılır.

  2. Yeşil on/off tuşuna basılarak cihaz açılır.

  3. LID tuşuna basılarak kapak açılır.

  4. Set tuşuna basılarak uygun program seçilir.

  5. Start tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.

  6. Program çalışması sona erdiği zaman LID tuşuna basılarak kapağı açılır.