Doküman No
ZF.TL.0074
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından  Fakülte Sekreteri ve Yangınla Mücadele Destek Elemanı sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1. Yangına Karşı Alınan Önlemler

 

1. Bina içinde ve Mevzuatta tarifi yapılan yerler dışında sigara içilmez, izinli yerde içilen sigaralar söndürülüp sigara tablasına veya çöpe atılır.

2. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmez. Buralarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurulmaz.

3. İzinsiz elektrik ocağı, sobası ve gazlı ocak kullanılmaz.

4. Elektrik ve gaz tesisatı işleri mutlaka ehliyetli kişilere yaptırılır ve bu tesisatın fenni muayenesi mutlaka yaptırılır.

5. Yangın söndürme cihaz ve malzemeleri her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

6. Mesai bitiminde bütün odalar kontrol edilir.

7. Sigara içilmesi yasak olan yerlere uyarı levhaları asılır ve bu yasağa uyulup uyulmadığı denetlenir.

8. Bütün personel yangın ve yangın söndürme konularında eğitilir.

9. Serbest kaçışları engellememek için çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler takılmayarak yangın kaçış yolları kullanılır halde tutulur. (Güvenlik ihtiyacı nedeniyle, yangın çıkış kapılarına içten kolay açılabilecek şekilde sürgü konulabilir.)

10. Binada mevcut yangın uyarı butonları ve sistemi ile duman algılama cihazları ve sistemi çalışır vaziyette bulundurulur.

 

2.2. Yangın Anında Yapılan İşlemler

1. Telaşlanmadan, yangın çevreye ve sorumlu kişilere duyurulur. (en yakın alarm butonuna basarak, ses vb. ile)

2. En kısa ve doğru olarak adres, yangının cinsi, (bina, baca, akaryakıt, elektrik, motorlu araç vb.) belirtmek suretiyle itfaiyeye (tel:110) haber verilir.

3. Kendinizi ve başkalarını riske atmadan yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılır. Yanıcı maddeler uzaklaştırılır. Zemine ulaşmamış asansör ile yangın motopompları ve acil aydınlatma haricindeki yerleri besleyen elektrikler kesilir.

4. İtfaiye gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak suretiyle yangın söndürülmeye çalışılır.

5. Görevlilerden başkasının yangın mahalline girmesine engel olunur.

6. Önce canlılar, sonra kıymetli evrak ve malzeme kurtarılır.

7. Bina yangın söndürme ekipleri veya şehir itfaiyesi gelince onların emrine girilir.

8. Hasta ve yaralılara acil ilkyardım yapılır.

 

2.3. Yangın Çalışma Saatleri İçinde Olursa

1. Haber verme: yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.

2. Ekiplerin görevleri:

Söndürme ekibi :  Yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır

Kurtarma ekibi:  Varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülkiye amirinin emriyle başlanır. Kurtarılan eşya itfaiye amiri veya idari işler birim amirinin göstereceği bir yere taşınır

İlk yardım ekibi ve ilk yardım destek elemanı: Yaralı ve hastalara ilk yardım yapar.

Koruma ekibi : Yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve kargaşayı önler

 

2.4. Yangın Çalışma Saatleri Dışında Olursa

 Haber verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. Harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye ve amiri ile ilgililere haber verir.

 Görevlilerin hareket tarzı: Yangın yerine gelen ekip amiri ve ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar.

 

2.5. Yangın Binanın Yakınında Olursa

1. Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri çıkarılır, pencereler kapatılır, gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.

2. Çatıda koruma tertibi alınır çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.

3. İki bina arasında kolay yanıcı maddeler varsa bunlar kaldırılır, temizlenir veya bol su ile ıslatılır

 

2.6. İlgili Dokümanlar

2.6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik