Doküman No
ZF.TL.0023
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Büro Personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Sabah ilk kullanan personelce açılış düğmesine basılarak açılacaktır.

  2. Kağıt kasetinde kâğıt olup olmadığı kontrol edilecektir.

  3. Fotokopi çekilecek kağıt üzerinde ataç ya da zımba varsa çıkarılacaktır.

  4. Çekilecek fotokopi adedi girilecektir.

  5. Fotokopi çekilecek kâğıt kapak üstündeki yere ya da kapak açılarak düzgün şekilde yerleştirilip “Start” düğmesine basılacaktır.

  6. Fotokopi makinesinde meydana gelecek kâğıt sıkışması vb. küçük çaplı arızalara müdahale edilmeyecektir ve bu konuda uzman olan personel çağrılacaktır.

  7. Toner ve/veya drumun bitmesi durumunda amirine bilgi verilecektir.

  8. Kasetlere ebadı dışında kâğıt konulmayacaktır.

  9. Kaset kapaklarının sert kapatılmamasına dikkat edilecektir