Döküman No
ZF.TL.0068
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Ultrasonik Su Banyosu cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

 

 1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.       

 

 1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

 1. UYGULAMA

 

 1. Laboratuvarımızda kullanılan yıkanabilir malzemelerin kısa zamanda yıkaması sağlanır ve aynı zamanda ultrasound yardımıyla ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır.
 2. Cihazın suyu kontrol edilerek, su banyosu distile su ile doldurulur.
 3. İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafındaki çizgiye kadar su doldurulur.
 4. Cihazın ön tarafında bulunan açma/ kapatma düğmesine basılır.
 5. Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarlanır.
 6. Uygun sıcaklığa ulaşan cihaz içerisine uygun büyüklükteki sepetlerde yıkanacak malzemeler cihaz tabanına değmeyecek ve suyun üzerine çıkmayacak şekilde bırakılır.
 7. Yıkama işlemi bittikten sonra durulanır, kurulama işlemi yapılır.
 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.