Doküman No
ZF.TL.0068
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Laboratuvarımızda kullanılan yıkanabilir malzemelerin kısa zamanda yıkaması sağlanır ve aynı zamanda ultrasound yardımıyla ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır.
  2. Cihazın suyu kontrol edilerek, su banyosu distile su ile doldurulur.
  3. İçindeki suyun seviyesi cihazın iç tarafındaki çizgiye kadar su doldurulur.
  4. Cihazın ön tarafında bulunan açma/ kapatma düğmesine basılır.
  5. Kontrol panelinde sıcaklık, güç ve zaman ayarı bulunmaktadır. Güç (titreşim gücü) ayarlanır.
  6. Uygun sıcaklığa ulaşan cihaz içerisine uygun büyüklükteki sepetlerde yıkanacak malzemeler cihaz tabanına değmeyecek ve suyun üzerine çıkmayacak şekilde bırakılır.
  7. Yıkama işlemi bittikten sonra durulanır, kurulama işlemi yapılır.

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.