Doküman No
ZF.TL.0002
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.
  2. Cihazın çalıştığına dair sesler kontrol edilir.
  3. Buzdolabı kısmındaki lamba dolap kapağı açıldığında yanar.
  4. Dolap kapağı uzun süre açık bırakılmamalıdır.
  5. Buzluk kısmı -18 °C’dir.
  6. Buzdolabı kısmının sıcaklığı 0-4 °C’ye ayarlanabilir.
  7. Cihazın kullanımından sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.
  8. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise prizden fişi çekilmelidir.