Doküman No
ZF.TL.0052
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz düğmesinden açılır.
  2. Cihaza bağlı bulunan ve çözücünün geri kazanılması amacıyla kullanılan vakum pompası açılır.
  3. Nümune cihazın kartuşlarına konularak kartuşlar hazneye yerleştirilir.
  4. Kapak kapatılarak cihazın ekranından çalışma programı oluşturulur.
  5. Cihaz istenilen sürede çalıştırılarak materyalin içinde bulunan yağ ekstre edilip çözücünün tamamı uzaklaştırılır.
  6. Sabit tartıma gelen nümunenin içermiş olduğu yağ oranı belirlenir.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.