Döküman No
ZF.TL.0052
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Otomatik Yağ Tayin cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

 

 1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

 1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

 1. UYGULAMA

 

 1. Cihaz düğmesinden açılır.
 2. Cihaza bağlı bulunan ve çözücünün geri kazanılması amacıyla kullanılan vakum pompası açılır.
 3. Nümune cihazın kartuşlarına konularak kartuşlar hazneye yerleştirilir.
 4. Kapak kapatılarak cihazın ekranından çalışma programı oluşturulur.
 5. Cihaz istenilen sürede çalıştırılarak materyalin içinde bulunan yağ ekstre edilip çözücünün tamamı uzaklaştırılır.
 6. Sabit tartıma gelen nümunenin içermiş olduğu yağ oranı belirlenir.

 

 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.