Doküman No
ZF.TL.0067
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz her zaman açık konumdadır.
  2. Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.
  3. Ultra saf su almak için ultra saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.