Döküman No
ZF.TL.0067
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan Ultra Saf Su Cihazı isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2.KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

3.TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  • Cihaz her zaman açık konumdadır.
  • Destile su almak için rezervuar kısmındaki musluk açılarak su alınır.
  • Ultra saf su almak için ultra saf su bölümündeki musluk açılır ve su alınır.

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.