Döküman No
ZF.TL.0009
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında iklimlendirme kabininin kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 1.   UYGULAMA
  1. Cihazın Kullanımı
 • Güç kablosu prize takılır.
 • Cihaz çalıştığı sürece şebeke suyuna bağlı olarak kullanılmalıdır.
 • Kontrol paneli üzerinden istenen sıcaklık ve nem değeri ayarlanır. Cihazın çalışma sınırları 0 - 50?C sıcaklık ve %5 - 95 nem değerindedir.
 • Sıcaklık ve nem değerlerinin ayarlanması için "L1" tuşuna bir kez basılır, "LED L1" yanıp söner. Ekranda bir saniyeliğine "1SP" yanıp söner. Ayarlamak istediğiniz ısı ve nem derecesi ekranda görülür. "L1" ve L2 tuşlarına basılarak istenilen değer ayarlanır. Değeri kaydetmek için "İ" tuşuna basılrı. Kaydetmeden çıkmak için "X" tuşuna basılır.
 • Deney numuneleri kabin içerisine yerleştirilir ve kapak kapatılır.
 • Deney sonunda cihaz kapatılır, güç kablosu prizden çıkarılır. Su vanası kapatılır.

 

  1. Cihazın Bakımı

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun çıkarılmış olması gerekmektedir.  Kabinin içi temizlenirken sabunlu su veya normal, eritici madde ihtiva etmeyen ve ovalama gerektirmeyen bir temizlik malzemesi kullanılmalıdır.

 

 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılav