Döküman No
ZF.TL.0027
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Bu belge Fakültemizde bulunan güç kaynağı cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

Bu talimat Ziraat Fakültesi’nde kullanılan güç kaynağı cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

UYGULAMA

  1. Cihazın fişi prize takılır.

 

  1. Cihazın arkasında yer alan açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.

 

  1. Elektroforezin – ve + kutupları güç kaynağına bağlanır.

 

  1. Gerekli volt, akım ve süre ayarlanır.

 

  1. Elektroforeze akım veren tuşa basılır.

 

  1. Elektroforez işlemi bittikten sonra elektroforez açma/kapama tuşundan kapatılır.

 

  1. Cihaz kullanıldıktan sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

 

  1. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise prizden fişi çekilmelidir.