Doküman No
ZF.TL.0027
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın fişi prize takılır.

  2. Cihazın arkasında yer alan açma/kapama düğmesinden cihaz açılır.

  3. Elektroforezin – ve + kutupları güç kaynağına bağlanır.

  4. Gerekli volt, akım ve süre ayarlanır.

  5. Elektroforeze akım veren tuşa basılır.

  6. Elektroforez işlemi bittikten sonra elektroforez açma/kapama tuşundan kapatılır.

  7. Cihaz kullanıldıktan sonra temiz olacak şekilde bırakılmalıdır.

  8. Cihaz uzun süre kullanılmayacak ise prizden fişi çekilmelidir.