Doküman No
ZF.TL.0037
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

Sıra
No

Cihaz Adı

Sicil No

BAKIM BİLGİLERİ

Bulunduğu Yer/ Bölüm

Sorumlu Kişi

Açıklama

Son Bakım
Tarihi

Bir Sonraki Bakım
Tarihi

1

 SIGMA

255.02.99/18/10416

 

 

Konferans Salonu

Zafer Yücel ÇETİN

 

2

 SIGMA

255.02.99/18/10415

 

 

Konferans Salonu

Zafer Yücel ÇETİN

 

3

REGAL

253.3.6/17/187

 

 

Doku Kültürü Odası

Prof. Dr. Fatih SEYİS

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8