Doküman No
ZF.TL.0019
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Açmak için hareketli çene üzerindeki on-off düğmesine basınız.

  2. Kumpas çenelerini, ölçümü yapılacak genişlikte açınız.

  3. Hareketli çene üzerindeki ekrandan ölçü değerini okuyunuz.

  4. Cihazın kullanımı bittikten temizleyiniz sonra kabına koyup yerine koyunuz.