Döküman No
ZF.TL.0019
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan dijital kumpas cihazının yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan dijital kumpas cihazının kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

  1. Açmak için hareketli çene üzerindeki on-off düğmesine basınız.

 

  1. Kumpas çenelerini, ölçümü yapılacak genişlikte açınız.

 

  1. Hareketli çene üzerindeki ekrandan ölçü değerini okuyunuz.

 

  1. Cihazın kullanımı bittikten temizleyiniz sonra kabına koyup yerine koyunuz.