Doküman No
ZF.TL.0020
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Pilleri takınız

  2. Prizma yüzeyine saf su damlatınız ve start butonuna basınız.

  3. Eğer görüntülenen değer 0.0 ise sıfırlama ayarı başarı ile yapılmış demektir. Değil ise zero tuşuna basılarak sıfırlama işlemi yapınız.

  4. Yumuşak kağıt mendille saf suyu siliniz.

  5. Örnek okuması için iki damla örnek damlatınız ve start tuşuna basınız.

  6. Okuma işlemi bittikten sonra numuneyi hazneden siliniz ve hazne içine biraz su koyarak tekrar yumuşak mendille temizleyiniz.