Doküman No
ZF.TL.0033
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanması laboratuvardan sorumlu Öğretim Üyesi’nin kontrolü altında olacaktır.

 

2.Uygulama

 1. Cihazın kamerası bilgisayara bağlanır.

 2. Cihazdan görüntü alabilmek için bilgisayarda tanımlı olan program açılır.

 3. Cihazın fişi prize takılır.

 4. Cihazın arkasındaki açma/kapama düğmesi kullanılarak cihaz açılır.

 5. Cihazın fişi haricindeki diğer kısımlarına eldiven ile dokunulması gerekmektedir.

 6. Cihazın ön kısmındaki sürgülü kapak açılarak transillüminatör üzerine agaroz jel yerleştirilir.

 7. Transillüminatör üzerinde yer alan açma/kapama düğmesine basılarak transillüminatörün çalışması sağlanır.

 8. Cihazın sürgülü kapağı kapanır ve U.V. lambası açılır.

 9. Bilgisayara tanımlı olan program üzerinden agaroz jelin görüntüsü alınır.

 10. Görüntü alındıktan sonra bilgisayara tanımlı olan program ve bilgisayar kapatılır. Ayrıca sırasıyla transillüminatör, U.V. lambası ve cihaz kapatılarak, cihazın fişi çekilir.

 11. Cihazın U.V. lambası ve transillüminatör uzun süre açık bırakılmamalıdır.

 12. Transillüminatörün üzeri temizlenerek sürgülü kapak kapatılır.

 13. Cihaz uzun süre çalıştırılmayacak ise fişi prizden çekilir.