Doküman No
ZF.TL.0028
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Terazinin maksimum kapasitesi 210 g, hassasiyeti 0,0001’dir.

  2. Terazinin düz bir yüzeyde olması sağlanır.

  3. Terazinin denge ayarı yapılır. (denge ayarı yapılırken donanımın ön kısmındaki hareketli su kabarcığının çember dairenin sınırları içinde olmasına özen gösterilir.)

  4. Denge ayarı yapıldıktan sonra terazinin yerinden oynatılmaması gerekir.

  5. Terazinin üzerinde ve içinde daha önceden dökülmüş madde varsa bir fırça yardımı ile temizlenir.

  6. ON-OFF düğmesine basılarak açılır.

  7. Tartım yapılırken kullanılacak objenin (kağıt, ependorf, beher vb.) TARE düğmesine basılarak darası alınır.

  8. Tartımı yapılacak madde spatül yardımı ile teraziye konulur. Ölçüm yapılır.

  9. Donanımın ON-OFF düğmesine basılarak kapatılır