Döküman No
ZF.TL.0069
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

AMAÇ

  Pomoloji Laboratuvarında kullanılmakta olan Uv/vıs spektrofotometrenin yanlış kullanımından kaynaklanabilecek hataları önlemek amacı ile hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 Bu talimat Pomoloji Laboratuvarında kullanılan Uv/vıs spektrofotometre kullanımını kapsar.

 

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından Pomoloji Laboratuvarı Sorumlusu sorumludur.

 

UYGULAMA

 1. Software açılır.
 2. Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
 3. Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.
 4. F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.
 5. Blank için olan küvet blank bölmesine konur
 6. A/Z tuşuna basılarak baseline alınır
 7. Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir
 8. Start tuşuna basılar
 9. Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır
 10. Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
 11. Küvetlerin temizliği yapılır
 12. Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.