Doküman No
ZF.TL.0061
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
15.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
  2. Numuneler uygun solventle birlikte koyularak sıcaklık ayarlanır.
  3. Solvent sifon yapacak miktarda koyulmalıdır. Sızıntı olmadığına dikkat edilmelidir.
  4. Soğutma sistemi yeterli miktarda olmalıdır.
  5. Ekstraksiyon bittikten sonra sistemin soğuması beklenmelidir.
  6. Soğutma suyu kapatılmalıdır.
  7. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır. Cihaz temizlenir.

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.