Döküman No
ZF.TL.0061
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
16.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Bu talimat Ziraat Fakültesi Bitki Analiz I Laboratuvarında bulunan Soxhlet cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

 1. KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.        

 

 1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

 1. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

 1. UYGULAMA
 • Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
 • Numuneler uygun solventle birlikte koyularak sıcaklık ayarlanır.
 • Solvent sifon yapacak miktarda koyulmalıdır. Sızıntı olmadığına dikkat edilmelidir.
 • Soğutma sistemi yeterli miktarda olmalıdır.
 • Ekstraksiyon bittikten sonra sistemin soğuması beklenmelidir.
 • Soğutma suyu kapatılmalıdır.
 • Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır. Cihaz temizlenir.
 1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.