Doküman No
ZF.TL.0010
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz kullanılacağı zaman on/off düğmesine basılır.
  2. Biyogüvenlik kabini alkol ile sterilize edilir.
  3. Çalışmada kullanılacak alet/ekipmanlar sterilize edildikten sonra kabine yerleştirilir.
  4. Çalışma bittikten sonra kabin temizlenir
  5. On/Off düğmsine basılarak cihaz kapatılır

 

2.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.