Döküman No
ZF.TL.0010
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
13.11.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu talimat Ziraat Fakültesi Doku Kültürü Laboratuvarında bulunan Biyogüvenlik Kabini isimli cihazın kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 

2.KAPSAM

Bu Talimat RTEÜ Ziraat Fakültesi’ni kapsar.       

 

3.TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4.SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  • Cihaz kullanılacağı zaman on/off düğmesine basılır.
  • Biyogüvenlik kabini alkol ile sterilize edilir.
  • Çalışmada kullanılacak alet/ekipmanlar sterilize edildikten sonra kabine yerleştirilir.
  • Çalışma bittikten sonra kabin temizlenir
  • On/Off düğmsine basılarak cihaz kapatılır

 

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.