Doküman No
ZF.TL.0022
Yayın Tarihi
28.08.2019
Revizyon Tarihi
14.09.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi ve çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar sorumludur.

 

2. Uygulama

 

2.1.Cihazın Kullanımı

 1. Etüv enerji kablosu güç kaynağına takılır.
 2. Aç düğmesinden çalıştırılır.
 3. İstenilen sıcaklığa ayarlanır, göstergesinden sıcaklığa erişip erişmediği kontrol edilir.
 4. İstenen sıcaklığa geldiğinde ısıtılacak olan numune etüvün kapağı açılarak etüve yerleştirilir.
 5. Etüvün kapağı kapatılır.
 6. Numune sabit sıcaklığa gelinceye veya ilgili şartname belirtilen süre kadar etüvde bekletildikten sonra etüvün kapağı açılarak numune çıkartılır.
 7. Etüv kapatma düğmesinden kapatılarak,
 8. Etüvün genel temizliği yapılır.
 •  

2.2.Cihazın Bakımı

 1. Her bir çalışma sonrasında etüv temizlenir.
 2. Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.

 

2.3.Güvenlik Önlemleri

Etüvlerin kullanımı sırasında ısıya dayanıklı koruyucu eldivenler ve iş kıyafetleri mutlaka kullanılmalıdır.

 

ACİL DURUMLARDA CİHAZI DURDURMAK İÇİN KAPATMA DÜĞMESİNE BASILMALI VE LABORATUVAR SORUMLUSUNA HABER VERİLMELİDİR.