Doküman No
TTO.FR. 0002
Yayın Tarihi
14.06.2021
Revizyon Tarihi
26.04.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayı     : 20.../…

Tarih  : ... . ... . 20...

 

Toplantı, …………….……………………………………………….……………… Başkanlığında ………………………………………………….…………………. başladı. TTO Koordinatörü ……………………………….. tarafından katılımcılara toplantı gündemi hakkında bilgilendirme yapıldı ve toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :    

 

  1.   

 

 

 Not: Bu Tutanak …. Maddeden İbarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÜRÜTME KURULUNUN … . … . 20… TARİH VE ……/... SAYILI TOPLANTI TUTANAĞI İMZALARI

 

 

 

 

………………

TTO Yürütme Kurulu Başkanı

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

 

……………………

TTO Koordinatörü

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

 

…………………….

TTO Yürütme Kurulu Üyesi

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

 

……………………

TTO Yürütme Kurulu Üyesi

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

 

 

…………………….

TTO Yürütme Kurulu Üyesi

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

………………….

TTO Uzmanı

Katıldı/Katılmadı/İmza

 

 

 

 

…………………..

TTO Uzmanı

Katıldı/Katılmadı/İmza