Döküman No
RTEÜ.FR.0010
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TALEP TÜRÜ:              Yeni Doküman                               Revizyon                              İptal

Doküman No/Adı:

 

 

 

TALEP VE GEREKÇESİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Sorumlusu : (Tarih/İsim/Unvan/İmza:)

İLGİLİ KİŞİLERİN GÖRÜŞÜ (Gerekli ise):

GÖRÜŞ 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)

GÖRÜŞ 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)

 

 KARAR (Yönetim Temsilcisi) :              Talep Uygun Görüldü            Talep Uygun Görülmedi     

 

Açıklama/Yapılacak İşlemler:

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)