Doküman No
RTEÜ.FR.0010
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

TALEP TÜRÜ:              Yeni Doküman                               Revizyon                              İptal

Doküman No/Adı:

 

                      

 

TALEP VE GEREKÇESİ:          

                                           

 

 

 

 

 

 

Kalite Sorumlusu : (Tarih/İsim/Unvan/İmza:)         

İLGİLİ KİŞİLERİN GÖRÜŞÜ (Gerekli ise)         

GÖRÜŞ 1:                                                  

 

 

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)          

GÖRÜŞ 2:                                              

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)           

 

 KARAR (Yönetim Temsilcisi) :              Talep Uygun Görüldü            Talep Uygun Görülmedi     

 

Açıklama/Yapılacak İşlemler:                

 

 

 

 

 

 

(Tarih/İsim/Unvan/İmza:)