Doküman No
RTEÜ.FR. 0112
Yayın Tarihi
22.10.2020
Revizyon Tarihi
14.03.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sıra No

Teslim Alınan Evrakın/Dosyanın Adı

Teslim Eden Arşiv Personelinin Adı Soyadı

Teslim Alan Arşiv Görevlisinin Adı Soyadı

Teslim Aldığı Tarih/İmza

İade Etme Tarihi/İmza