Doküman No
RTEÜ.FR. 0122
Yayın Tarihi
23.03.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

.......................... KOMİSYONU / KURULU / ÇALIŞMA GRUBU

 

Komisyonun/Kurulun İlk Kurulma Tarihi:                         

Komisyonun/Kurulun Revizyon Tarihi:                         

Komisyonun/Kurulun Kurulma Amacı:                        

 

 

Unvanı Adı Soyadı

Birimi

Görevi

Üyelik tarihi

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Onaylayan

Unvanı Adı Soyadı

                          

İmza