Doküman No
RTEÜ.FR. 0081
Yayın Tarihi
11.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………….. FAKÜLTESİ/MÜDÜRLÜĞÜ

…………………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

Bölümünüzün……………………………………………………………………………Lisans Programı öğrencisiyim. Tez / proje konusu önerim aşağıda belirtilmiştir.

                                                                             

Gereği için arz ederim.

Adı Soyadı     :…………………………………...

Öğrenci No    : …………………………………..

İmza               : …………………………………..                                                       

 

Adres             :                                    

                                  

E-Posta          :                              

Telefon/ GSM:                          

 

Danışman Onayı:

                                    

 

Unvanı            Adı                  Soyadı                        İmzası

                                                                                         

 

 

…………………………………………………………………………..

 

Tez / Proje Konusu :