Doküman No
RTEÜ.FR. 0090
Yayın Tarihi
31.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………….………Dekanlığına / Müdürlüğüne

 

….………..-…………….. Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibari ile azami öğrenim süremin sonunda başarısız ders sayımın ……….. olmasından dolayı ek sınav hakkımı kullanmadan dört yarıyıl ek öğrenim süresi verilmesi için gereğini arz ederim.                       

                                                                                                    ..…../...…/20………..                                                                

Adı-Soyadı

  

Programı

   

Öğrenci No

   

Cep Tel.

   

e-posta

   

                 

                                                                                                 Öğrenci İmza    ………………

BAŞARISIZ DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

        

    

2

           

   

3

          

   

4

              

   

5

                 

    

(En fazla 5 başarısız dersi bulunanlar faydalanabilir)

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

İmza

İmza

Bölüm Başkanı

Müdür

…………………………………………………..

………………………………………………….