Döküman No
RTEÜ.FR. 0086
Yayın Tarihi
30.12.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.

Adı Soyadı ve Unvanı                                             

 

2.

Çalıştığı Birim ve Bölümü / Programı                   

 

3.

Kadro Derecesi                     

 

4.

Üniversitemizde İlk Göreve Başlama Tarihi                    

 

5.

En Son Görevinin  Uzatılma Dönemi                 

 

6.

Girdiği KPDS/ÜDS  Sınav Tarihleri ve Notları                                 

 

 

 

7.

Girdiği LES/ALES Sınav Tarihleri ve Notları                          

 

 

 

 

 

8.

Lisansüstü Eğitim Durumu

 

Yok                             Var               (Cevap Var İse;)                            

 

 

Yüksek Lisansını Bitirdi

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı:                    

 

Yüksek Lisansı Halen Devam Ediyor :         

Ders Aşamasında         Tez Aşamasında  

 

 

 

Doktorasını Bitirdi:

                  

Üniversitesi, Anabilim Dalı:             

 

Doktorası Halen Devam Ediyor :          

Ders Aşamasında        Yeterlilik Sınavına Girecek      Tez Aşamasında   

 

Üniversitesi, Anabilim Dalı :          

 

9.

İdari Görevi :      Yok              Var   ….....................................................................

 

10.

En Son Görev Uzatma Döneminde Girdiği Dersler   :                 

 

Güz ve Bahar Yarıyılı İtibariyle

 

Dersin Adı                                                       Verildiği Program/Bölüm                    Normal Öğr.                II.Öğr.

 

 

….......................................... ….......................................... …..........................................

…..........................................

…..........................................

 

…...................................... …...................................... …...................................... …...................................... …......................................

 

 

11.

Öğrenci Danışmanlığı  :

 

Yok               Var                   (……………………………..Programı / Bölümü)   -    …….    Sınıfı/ları 

 

 

                                              

12.

En Son Görev Uzatma Döneminde Kongre, Sempozyum, Panel vb. Bilimsel Faaliyetlere Katıldınız mı? (Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız)

 

Hayır                     Evet               

 

                                                     

 

13.

En Son Görev Uzatma Döneminde Sahip Olduğunuz Ders Notunuz Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

Yok              Var           …......................................................................................

 

 

 

14.

En Son Görev Uzatma Döneminde Makale, Araştırma vb Bilimsel Yayınınız Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız.

 

Yok                 Var                         …......................................................................................

                                                       

 

15.

En Son Görev Uzatma Döneminde Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinde Görev Aldınız mı, Cevabınız Evet ise Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

Hayır                Evet                      ….....................................................................................

                                                     

16.

En Son Görev Uzatma Dönemi içinde Aldığınız Ödüller veya Disiplin Cezaları Var mı, Varsa Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız

 

ÖDÜL           Yok                                     Var

 

Varsa yazınız…                  

CEZA            Yok                                   Var

 

Varsa yazınız…

 

 

 

 

 

 

 

 

Formu Düzenleyenin:

Adı ve Soyadı :                              

Tarih-İmza      :                       

 

 

1-Yükseköğretim  Kanunu'nun   4. ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeler gerçekleştirmedeki tutumu  ve uyumu :                                       

2-Öğretim, Araştırma ve Uygulama Yeteneği :                                      

3-İdarece Verilen Diğer Görevlerdeki Becerileri:

  1. Sorumluluk Duygusu:                         

 

  1. Görevini Yerine Getirmede Çalışkanlığı, Becerisi ve Verimliliği:                              

 

  1. Kurum İçindeki Tutum ve  Davranışları:                

 

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı Soyadı :                

Tarih-İmza :                     

 

BÖLÜM BAŞKANI

Adı Soyadı :                                 

Tarih-İmza :                                 

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

OLUMLU

OLUMSUZ

NİHAİ GÖRÜŞÜ

OLUMLU           

OLUMSUZ

GEREKÇESİ   :                                                          

GEREKÇESİ   :                     

 

O N A Y

 

 

 

Dekan / Müdür