Doküman No
RTEÜ.FR.0086
Yayın Tarihi
18.11.2020
Revizyon Tarihi
03.10.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Adı /Soyadı/ Unvanı

              

Çalıştığı Birim/Bölümü/Programı

              

Kadro Derecesi

              

Üniversitemizde İlk Görev Başlama Tarihi

              

En son Görevinin Uzatılma Dönemi

              

Girdiği KPDS/ÜDS Tarihleri ve Notları

              

Girdiği LES/ALES Tarihleri ve Notları

              

Lisansüstü Eğitim Durumu

 

Yok           Var 

Cevap Var İse : ……………….

 

Yüksek Lisansını Bitirdi 

Üniversitesi, Anabilim Dalı:              

        

Yüksek Lisansı Hala Devam Ediyor 

Ders Aşamasında        Tez Aşamasında 

 

 

Doktorasını Bitirdi 

Üniversitesi, Anabilim Dalı:                    

 

Doktorası Hala Devam Ediyor 

Ders Aşamasında        Yeterlilik Sınavına girecek         Tez Aşamasında 

 

 Üniversitesi, Anabilim Dalı:                     

 

İdari Görevi

Yok                 Var 

Cevap Var İse: ……………………

 

En Son Görev Uzatma Döneminde Girdiği Dersler

Güz ve Bahar Yarıyılı İtibariyle

 

Dersin Adı

Verildiği Program Bölüm

Normal Öğretim

İkinci Öğretim

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Öğrenci Danışmanlığı

Yok             Var

Cevabınız Var İse : ………………..Programı/Bölümü - ……….Sınıfı/ları

 

En Son Görev Uzatma Döneminde Kongre, Sempozyum, Panel vb. Bilimsel Faaliyetlere Katıldınız mı?

Hayır         Evet

Cevabınız Evet İse Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız : ……………………….

 

En Son Görev Uzatma Döneminde Sahip Olduğunuz Ders Notunuz Var mı?

Yok             Var 

Cevabınız Var İse Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız : …………………………………

 

En Son Görev Uzatma Döneminde Makale, Araştırma vb. Bilimsel Yayınınız Var mı?

Yok            Var

Cevabınız Var İse Bunları Açık Bir Şekilde Yazınız : ……………………………….

 

En Son Görev Uzatma Döneminde Üniversitemizin Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinde Görev Aldınız mı?

Hayır            Evet

Cevabınız Evet İse Bunları Açık Bir  Şekilde Yazınız: ………………………………

En Son Görev Uzatma Dönemi İçinde Aldığınız Ödüller veya Disiplin Cezaları Var mı?

 

Ödül:  Yok        Var 

 

Ceza : Yok           Var

 

 

Formu Düzenleyenin

Adı ve Soyadı :                                               

Tarih                :               

İmza                :                      

 

 

 

Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki tutumu ve uyumu: ………………….

 

Öğretim, Araştırma ve Uygulama Yeteneği: …………………………….

 

İdarece Verilen Diğer Görevlerdeki Beceriler:

1.Sorumluluk Duygusu: …………………..

2.Görevini Yerine Getirmede Çalışkanlığı, Becerisi ve Verimliliği: …………

3.Kurum İçindeki Tutum ve Davranışları: ……………………….

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Adı – Soyadı:               

Tarih:               

İmza:

 

 

BÖLÜM BAŞKANI

Adı – Soyadı:               

Tarih:              

İmza:

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

Olumlu

Olumsuz 

 

NİHAİ GÖRÜŞÜ

Olumlu 

Olumsuz 

 

Gerekçesi:……………………………………………………

ONAY

 

 

 

 

 

Dekan/Müdür