Doküman No
RTEÜ.FR.0027
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
17.01.2023
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…………-………….. Eğitim - Öğretim Yılı ………………  Dönemi

Birim 

             

Bölümü  

           

Programı  

           

Dersin Kodu

           

Dersin Adı

           

Dersin Sorumlusu

           

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..öğrenci vardır

                                     Dersin Sorumlusunun İmzası:

                                                 

                                                Tarih   ……./……./……..….

                                                                                    İmza

 

                                                                            Bölüm Başkanı

 

Not Aralıkları

Harf

Notu

Başarı Durumu

 Not Aralıkları

Harf

Notu

Başarı Durumu

90-100

AA

Başarılı

50-59

DC

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/ Başarısız (Tıp ve Diş Hekimliği Fak. Hariç)

81-89

BA

Başarılı

40-49

DD

Başarısız

73-80

BB

Başarılı

30-39

FD

Başarısız

66-72

CB

Başarılı

0-29

FF

Başarısız

60-65

CC

Başarılı

0

D

Başarısız

 

Açıklama;

1-Hücreler ihtiyaca göre çoğaltılabilir.

2-Öğrencinin harfli başarı notu rakamsal notu dikkate alınarak tabloya göre belirlenir.

3-Formlar doldurulduktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edilir.