Döküman No
RTEÜ.FR.0027
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
20.07.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………  Dönemi  Tek Ders   Sınav Çizelgesi

 

BİRİM

              

BÖLÜMÜ

            

PROGRAMI

            

 

DERSİN KODU

            

DERSİN ADI

            

DERSİN SORUMLUSU

            

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..öğrenci vardır

                                                                                                                                            İmza

 

 

                                                                         Dersin Sorumlusu  ……………………………………….

 

…./..…./..…..

İmza

 

 

Bölüm Başkanı

                  …./..…./..…..

İmza/Mühür

 

 

                  Dekan / Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf Notu

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf Notu

1-Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

2- Form ihtiyaç duyulduğu kadar tanzim edilerek,  1 nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

90 – 100

AA

50 – 59

DC

81 – 89

BA

40 – 49

DD

73 – 80

BB

30 – 39

FD

66 – 72

CB

0 – 29

FF

60- 65

CC