Döküman No
RTEÜ.FR.0027
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

 

BÖLÜMÜ  

 

PROGRAMI  

 

 

DERSİN KODU

 

DERSİN ADI

 

DERSİN SORUMLUSU

 

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

 

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

 

 

       ……./..…./..…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

 

       ……./..……./…..…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

                                            

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf

Notu

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf

Notu

90-100

AA

45-49

DC

80-89

BA

40-44

DD

70-79

BB

30-39

FD

60-69

CB

0-29

FF

50-59

CC

 

 

 

* Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

 

** Tek ders sınavı not bildirimi için kullanılacaktır.