Döküman No
RTEÜ.FR.0027
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

                        

BÖLÜMÜ  

                   

PROGRAMI  

                     

 

DERSİN KODU

                       

DERSİN ADI

                        

DERSİN SORUMLUSU

                        

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

                  

                    

                

                                   

         

          

             

                    

          

                       

               

              

         

                       

          

         

                              

                

          

                      

          

                                           

                 

                

              

                 

           

                                            

                                 

             

              

               

          

                           

                                             

                             

           

           

         

                       

                                         

              

             

           

     

                      

                                        

           

        

         

           

        

                                 

           

 

           

     TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..öğrenci vardır.

                                                                                                                                                                                    İmza

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                Dersin Sorumlusu

…./..…./..…..…

İmza 

Bölüm Başkanı

 …./..……./…..…….…

İmza  /Mühür

Dekan / Müdür

                                            

 

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf

Notu

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları

Harf

Notu

90-100

AA

45-49

DC

80-89

BA

40-44

DD

70-79

BB

30-39

FD

60-69

CB

0-29

FF

50-59

CC

 

 

 

* Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

 

** Tek ders sınavı not bildirimi için kullanılacaktır.