Döküman No
RTEÜ.FR. 0091
Yayın Tarihi
04.02.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………….

 

İzin Türü

(Görevlendirme, Yıllık İzin, Sağlık Raporu, vb.)

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

             

              

            

                  

           

           

           

           

           

İzinden Erken Dönülmüş İse;

Tarihi:

          

Nedeni:

                

 

Yukarıda belirtilen tarihlerde kullanmış olduğum iznimi tamamlayarak bölümümdeki/birimimdeki görevime başladım.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

……./......./…………..

İmza

 

Unvanı / Adı / Soyadı